You are here:

İK Politikamız

İnsan kaynakları politikamız, Senkron Tech’in tüm çalışanlarına karşı eşit fırsat ilkesiyle hareket ederek saygılı,motivasyonu yüksek,kurum imajını koruyan,yenilikçi çalışmaları destekleyen ve kanuna uygun bir çalışma ortamı sağlayarak ; şirketin hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimlerini desteklemektir.

İstihdam Eşitliği

Senkron Tech, ırk, renk, din, cinsiyet, cinsel yönelim, ulusal köken, yaş, engellilik durumu veya diğer yasal olarak korunan statüler ne olursa olsun, tüm adaylara ve çalışanlara eşit istihdam fırsatları sunmayı taahhüt eder.

Çalışma Koşulları

Senkron Tech, çalışanlarına işyeri sağlığı ve güvenliğine uygun olacak şekilde çalışma ortamında çalışmalarını sağlamak için gerekli önlemleri alır. Senkron Tech, açık iletişimi ve çalışanlar arasındaki olumlu ilişkileri teşvik eder. Çalışanlar, önerilerini insan kaynakları departmanına açıkça iletebilirler.

Kişisel Gelişim ve Eğitim

Senkron Tech, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerini destekler. Bu amaçla, çeşitli eğitim ve gelişim programları sunarız ve çalışanlarımızı bu programlardan yararlanmaya teşvik ederiz.

Performans Yönetimi - OKR

Senkron Tech, adil ve objektif bir performans değerlendirme sistemi uygular. Bu sistem, çalışanların performansını düzenli olarak değerlendirir, geri bildirim sağlar ve gelişim için fırsatlar sunar. Senkron Tech OKR performans sistemini uygulayarak , şirketin hedeflerini her çalışanın hedefleriyle birleştirir ve uzun vadede net bir odak noktası oluşturur.

Çalışan Hakları ve Sorumlulukları

Senkron Tech, çalışanlarının iş yerinde saygı görmelerini ve profesyonel bir ortamda çalışmalarını sağlamayı taahhüt eder. Tüm çalışanların, şirket politikalarına, prosedürlere ve yasal düzenlemelere uymaları beklenir.